Arbejd sikkert og effektivt i de kolde vintermåneder

4. november 2016

header-1.jpg

Byggeriet går officielt ind i vintersæsonen 1. november, og det betyder, at der skal etableres de rette foranstaltninger til at imødegå bl.a. kulde, fugt og nedbør på byggepladserne. Vi opfordrer derfor til, at du får genopfrisket kravene i vinterbekendtgørelsen og på den måde bidrager til et sikkert og effektivt arbejdsmiljø.  

Officielt går byggeriet ind i vintersæsonen tirsdag 1. november, når den såkaldte vinterbekendtgørelse træder i kraft. Vinterbekendtgørelsen skal sikre forsvarlige arbejdsmiljømæssige forhold samt en effektiv fremdrift i byggeriet til trods for årstidens vejrmæssige udfordringer med frost og risiko for slud, sne og is.

Det betyder, at der på en lang række byggeprojekter i perioden fra 1. november til 31. marts skal etableres såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte vinterforanstaltninger.

Få genopfrisket vinterbekendtgørelsen
- Vi opfordrer til, at du får genopfrisket vinterbekendtgørelsen og på den måde sikrer dig, at I kommer på forkant i planlægningen af arbejderne på byggepladserne. Ellers øges risikoen for, at der eksempelvis opstår unødige forsinkelser og ekstraudgifter på grund af vejret, siger Peer Bertelsen fra Velfac, der som Danmarks førende vinduesproducent dagligt leverer løsninger til tømrermestre i hele landet.

- En mindst ligeså væsentlig dimension er arbejdsmiljøet. Når vejret skifter, og temperaturen falder, gælder det bl.a. om at få håndteret fugt og nedbør på en måde, der sikrer fremkommeligheden på byggepladsen og forhindrer is på veje og generelt glatte underlag på grund af sne, slud og is, fortsætter han.

Planlæg vinterarbejdet, før vejret skifter
Teknologisk Instituts vinterkonsulenter er uvildige rådgivere inden for vinterbekendtgørelsens område samt vinterbyggeriets planlægning, gennemførelse og administration. De anbefaler, at du som entreprenør indkalder til et vintermøde og på den måde er med til at sikre, at planlægning og samarbejde får de bedst mulige betingelser:

- Uanset om vinteren er kommet bag på entreprenører, rådgivere og bygherrer eller ej, er planlægning og samarbejde altid et must i vinterbyggeriet, hvis man vil sikre de bedste arbejdsvilkår, den bedste kvalitet af arbejdet og undgå unødig bøvl og ballade. Derfor opfordres entreprenørerne, uanset hvornår det er gået op for dem, at det er blevet vinter, til at indkalde til et vintermøde, siger vinterkonsulent Bent Kofoed.

- Afholdelse af vintermøder er en god ramme for samarbejde og planlægning af vinterbyggeri. Entreprenøren indkalder bygherre, rådgiver og evt. andre entreprenører på pladsen til vintermødet, hvor alle vinterens udfordringer kan gennemgås, og de nødvendige vinterforanstaltninger kan planlægges og koordineres, fortsætter han.

Sådan forbereder du byggepladsen
Bent Kofoed nævner også, at det vil være en naturlig del af vintermødet – f.eks. i form af en rundering på pladsen – at sikre, at byggepladsen er ordentligt klædt på til at imødegå vinteren. I skal især sikre jer, at følgende forhold er i orden:

  • Afvanding og tørholdelse af byggepladsen (transportveje, oplagspladser og byggegruber m.m.)
  • Bæredygtige veje, der kan vedligeholdes med snerydning mm.
  • Orienterings- og arbejdsbelysning
  • El-tracing af vandinstallationer
  • Beskyttelse af udendørsarbejdssteder
  • Lukning af facadeåbninger
  • Inddækning af stilladser m.m.
  • Aftale om et passende vinterberedskab på pladsen
  • Snerydning, afisning og grusning

Du kan finde vinterkonsulenterne på Teknologisk Instituts hjemmeside eller benytte dette link: http://www.teknologisk.dk/ydelser/vinterkonsulenterne/5530.

Det daglige arbejde varetages af vinterkonsulent Bent Kofoed, der kan kontaktes på tlf.72202239, bko@teknologisk.dk. Det er med Dansk Byggeri aftalt, at deres medlemmer gratis kan gøre brug af ”Vintertelefonen”.

Emner: Nyheder, Byggeri, Vinterbekendtgørelsen, Vinter

Seneste artikler

Populære artikler