Gør klar til sommerens renoveringer – her er din hurtige tjekliste

6. maj 2018

_U5R8007 komprimeret

Sommeren står for døren, håndværkerfradraget er blevet permanent – og der er stadig tusindvis af boliger rundt om i landet med energimærke E eller lavere. Derfor får du her lidt hurtig inspiration, så du kan begynde at varme op til renoveringsdialogen med boligejerne.

Vidste du, at mere end 200.000 bygninger i Danmark stadig har energimærke E eller lavere? Samtidig viser en aktuel analyse fra Dansk Byggeri, at du med effektive renoveringstiltag som fx vinduesudskiftning eller efterisolering kan hæve salgsprisen på boligejerens hus. Helt præcist er der i gennemsnit 50.000 kr. at hente for boligejeren, for hvert eneste trin energimærket hæves.

Endelig er håndværkerfradraget blevet permanent i 2018, så du fortsat kan tilbyde renovering med skatterabat på arbejdslønnen – op til 12.000 kr. pr. voksen i husstanden om året. Der er med andre ord masser af gode grunde til at snakke renovering med boligejerne, og vi giver dig her en hurtig tjekliste med punkter, du kan tage op i din dialog med både nuværende og nye kunder:

Hvilke energibesparelser er der udsigt til?
Vinduesudskiftning evt. i kombination med efterisolering er en stort set sikker vej til betragtelige energibesparelser, der gør et mærkbart indhug i varmeregningen. Du kan nemt udregne boligejerens forventede energibesparelser, så du får et konkret udgangspunkt at rådgive kunden ud fra:

Teknisk rådgivning om energiberegning

Hvordan kan indeklimaet forbedres? 

Ud over udsigten til energibesparelser kan energirenovering i mange tilfælde bidrage til bedre kvadratmeterudnyttelse og et mere komfortabelt indeklima i boligen – både i forhold til akustik, temperatur, visuelt og atmosfærisk.

Det underbygges bl.a. af en ny undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut, der netop viser, at en energirenovering ofte tilfører langt større værdi i dagligdagen end bare den, der umiddelbart kan aflæses på varmeregningen.

Her er det vigtigt, at du i din anbefaling af vinduesløsninger bl.a. tager hensyn til, hvordan huset er isoleret og ventileret. Det kan fx også være en idé at kigge på mulighederne for etablering af udeluftventiler eller tilpasning af den mekaniske ventilation, så kunden får fuld indeklima-valuta for sin investering. 

Du kan hente et faktablad om indeklima her:

Teknisk rådgivning om indeklima

Læs også et af vores tidligere blogpost om, hvordan du optimérer din rådgivning om energivinduer.

Er der mulighed for at opgradere husets facade?

En energirenovering er også en god anledning til at kigge på mulighederne for at give facaden en opgradering. Nye vinduer, der matcher byggestilen, kan give helt nyt liv til både tegl og puds, og du kan bl.a. hente inspiration i Energistyrelsens bygningsguide:

Energistyrelsens bygningsguide

Derudover er vinduesserierne fra VELFAC udviklet, så de tilsammen dækker hele paletten af danske boligtyper uanset byggestil. Derfor kan du altid finde et VELFAC vindue, der bidrager til at optimere husets udtryk – uanset om boligejeren ønsker at bevare det oprindelige eller vil skabe et nyt.

Du kan med VELFAC Designer nemt sammen med boligejeren tjekke, hvordan forskellige kombinationer af vinduestype, farver, materialer mv. vil påvirke facadens udseende:

Prøv VELFAC Designer her

Emner: Renovering, Udskiftning af vinduer, Nyheder, Rådgivning

Seneste artikler

Populære artikler