In situ støjmålinger skaber sikkerhed før udførelsen

2. november 2018

stoej-insitu

Hos VELFAC har vi gennem de senere år høstet gode erfaringer med in situ støjmålinger i projekter, hvor der skal laves støjreduktion. Det betyder nemlig, at vi kan levere projektspecifikke løsninger, der samtidig er dokumenteret optimale til det pågældende område.

Målinger direkte på byggepladsen kan have en positiv effekt på processen med at finde den rette løsning til støjreduktion. Vi har således de senere år samlet gode erfaringer fra flere byggepladser i København, bl.a. i forbindelse med et nybyggeri ved den trafikplagede Amager Boulevard.

Lyd-container minimerer fejlrisiko
Her har vi via en specialbygget container kunnet afprøve forskellige løsninger i forhold til den reelle støjbelastning og dermed sikre, at den optimale løsning vælges fra starten. Dermed minimerer vi samtidig risikoen for, at der skal laves en ny løsning undervejs, fordi kravene til støjreduktion ikke indfries. Projektsalgsdirektør John Christian Asmussen forklarer:

- En ”lyd-container” gør det muligt at montere og afprøve forskellige typer af vinduer, afhængigt af bl.a. bygningens placering i forhold til støj fra vejen. Vi laver en projektspecifik dokumentation på en løsning ved at bygge konstruktionen ind i containeren og måle på den.

- Containeren bliver jo belastet af trafikstøj, og derved kan vi teste, hvor meget vores forskellige konstruktioner kan yde. Ved at montere vinduerne i autentiske omgivelser kan vi afprøve forskellige løsninger og finde frem til den mest velegnede til netop den bygning, fortsætter han.

Alene det seneste år er løsninger, der er dokumenteret ved hjælp af lydcontaineren, blevet brugt til 30-50 projekter.

Læs fx om vores støjreducerende russervinduer på Tagensvej i København

Voksende fokus blandt borgere og politikere
Støj er generelt kommet på dagsordenen de seneste måneder hos både politikere, organisationer og ikke mindst private borgere. Det kom bl.a. til udtryk d. 1. oktober i år, hvor partnerskabet Gate21 i Albertslund lagde lokaler til et Folkemøde om problematikken.

Under overskriften ”Det Støjer Stadig” havde både lokal- og folketingspolitikere, borgere, virksomheder, interesseorganisationer og forskere sat hinanden stævne for at videndele og blive klogere på, hvordan vi i fællesskab kan blive bedre til at løse udfordringerne med trafikstøj.

- Det er vigtigt, at vi får en debat omkring problemet, for trafikstøj er et overset samfundsproblem, lød det fra Brøndby Kommunes borgmester Kent Max Magelund, som skød arrangementet i gang.  

Også John Christian Asmussen deltog på Folkemødet, hvor han bl.a. snakkede med de øvrige om de gode erfaringer, VELFAC har gjort sig med lyd-containeren i støjreduktionsprojekterne:

- Der er rigtig god grund til at mødes og sammen kaste lys over de støjrelaterede udfordringer, som rigtig mange danskere oplever, samt de løsninger, der kan bidrage til at mindske generne. Effektiv støjreduktion behøver nemlig hverken være omkostningstungt eller sætte begrænsninger for bygningens design og funktion, slutter han af.

Emner: Støjreduktion

Seneste artikler

Populære artikler