Kvalitet i DGNB-processen kalder på proaktive leverandører

9. november 2016

Header.jpg

Det skaber klarhed for rådgiver, når leverandørerne tidligt byder ind med dokumentation i forbindelse med DGNB-certificering. Processen bliver mere gennemsigtig, og kvaliteten i projektet som helhed øges, lyder det fra Rambøll. Danmarks førende vinduesproducent Velfac har derfor udarbejdet og samlet tilgængeligt DGNB-dokumentation, som bidrager til optimering af certificeringsforløbet.

Certificeringsordningen DGNB, der administreres af Green Building Council Denmark, er på fremmarch herhjemme. Den blev lanceret i dansk udgave i 2012, og allerede nu, mindre end to år senere, er i alt 30 byggerier og 4 byområder blevet certificeret. Tilslutningen kommer fra såvel private som offentlige bygherrer, og de certificerede projekter tæller alt fra det lille børnehavebyggeri til de store hospitalsopførelser.

- DGNB kobler de oprindelige tanker fra Brundtland-rapporten, der ligger til grund for begrebet bæredygtighed, til konkrete og handlingsorienterede parametre. Dermed gør DGNB bæredygtighed målbart og anvendeligt i praksis, lyder vurderingen fra direktør hos Green Building Council Denmark, Mette Qvist, af årsagen til ordningens popularitet.

DGNB-dokumentation

Voksende behov for let tilgængelig dokumentation
Med bygherrernes stigende ønske om DGNB-certificering vokser imidlertid også kravene til rådgiverne om at sikre en så effektiv og kvalitetsfokuseret proces som muligt. Det betyder, at rådgiverne i stadig højere grad får brug for nem adgang til præcise og let tilgængelige informationer om de materialer, der skal indgå i de certificerede projekter. DGNB stiller nemlig en række krav til de anvendte materialer og ikke mindst dokumentationen for, at de efterlever ordningens kriterier.

- Som DGNB-konsulent og -auditor er det af stor betydning at have nem adgang til nøjagtige informationer fra en materialeleverandør til et byggeri. Det skaber gennemsigtighed i processen og byggeriet, og dermed også i arbejdet med en certificering og er medvirkende til at øge kvaliteten i projektet som helhed, fortæller Gitte Gylling Hammershøj Olesen, Ph.d., der er seniorkonsulent hos rådgivervirksomheden Rambøll.

Nemmere at få bæredygtighed tidligt ind i byggeriet
Rådgivernes voksende dokumentationsbehov er ikke gået ubemærket hen hos Velfac, der er Danmarks førende vinduesproducent. Velfac bidrager løbende med bæredygtige løsninger til grønne projekter og arbejder på den baggrund tæt sammen med rådgiverne om at optimere alt fra de specifikke vinduesvalg til selve certificeringsforløbet.

Vinduesproducenten har senest sammen med Rambøll kortlagt sine løsningers bidrag til de relevante DGNB-kriterier. På den baggrund har Velfac udarbejdet samlet og let tilgængelig DGNB-dokumentation med henblik på at lette auditorernes arbejde.

- Som førende vinduesleverandør er det en del af vores værdier og naturligt for os at arbejde med bæredygtighed, indeklima og menneskers velvære. Samtidig ønsker vi at bidrage med rådgivning og information om de kriterier, som vores Velfac 200 Energy vinduer lever op til. Her gør gennemsigtig og let tilgængelig dokumentation det nemmere for rådgiverne at tænke bæredygtigt allerede tidligt i byggeriets faser, forklarer arkitektkonsulent Marianne Gade fra Velfac.

Proaktive leverandører sætter skub i udviklingen
Ifølge Kasper Guldager Jørgensen, der er arkitekt og direktør i GXN, er det ikke mindst denne proaktive tilgang fra leverandørside, der skal til for at sætte skub i byggeriets bæredygtige udvikling. GXN har bl.a. samarbejdet med Velfac om det DGNB-certificerede Green Solution House på Bornholm, hvor vinduerne er designet til adskillelse, så materialerne lettere kan genanvendes.

- Med fokus rettet mod cirkulær bæredygtighed og design for adskillelse er Velfac en relevant samarbejdspartner. Nemt tilgængelig dokumentation og en proaktiv tilgang til emnet er med til at fremme bæredygtigt byggeri i Danmark, understreger Kasper Guldager Jørgensen til slut.

 

Emner: Nyheder, DGNB, Rambøll, Bæredygtighed

Seneste artikler

Populære artikler