Ny Aarhus-bydel åbner for lys og liv ved havnen

15. december 2017

Balkon view uden mennesker.jpg

Omdannelsen af DSB’s tidligere værkstedsgrund i Aarhus til en åben, levende bydel sker med reference til byens klassiske teglstensbygninger samt fokus på dagslys og udsigt. ”Ambitionen er et moderne bymiljø, der også er tidssvarende om hundrede år,” fortæller partner i C. F. Møller Architects Michael Kruse.    

Kranerne arbejder lige nu på højtryk ved havnen i Aarhus. Her er det tidligere komponentværksted for DSB på Frederiks Plads ved at blive forvandlet til en ny bydel med boliger, erhverv og handel præget af grønne lommer og åbne offentlige opholdsarealer.

I alt ca. 48.500 kvadratmeter i samlet etageareal er der lagt op til i området, der er tegnet af C. F. Møller Architects og udvikles af NCC Property Development A/S i samarbejde med DOMIS koncernen og Bricks A/S. Partner og arkitekt MAA Michael Kruse fra C. F. Møller Architects fortæller om baggrunden for projektet:

- Helt overordnet handler det om at åbne et centralt område op, som førhen var lukket og nærmest udgjorde en prop tæt på både midtbyen og havnen. Frederiks Plads bliver en ny bydel, der samler byen i centrum, og ambitionen er at skabe et moderne bymiljø, der også vil være tidssvarende om hundrede år.

Klassiske teglbygninger med fokus på dagslys og udsigt
Hovedgrebet i designet af den nye Frederiks Plads er nyfortolkningen af byens klassiske teglstenshuse med fokus på udnyttelse af dagslys og udsigt i det havnenære område.

Der opføres i alt syv nye huse i 5-19 etager med indbyggede balkoner, integrerede beplantede tagterrasser og store glaspartier. De transparente stueetager skal rumme butikker, caféer og restauranter, mens de øvrige etager bliver til boliger, der hver får eget udeareal.

- Husene er en blanding af punkthuse, terrassehuse og mere klassiske boligkarréer, der orienterer sig i alle retninger. Der er glas på begge sider, som bidrager til at optimere lysindfaldet. Og selv om bygningerne har forskellige programmer, skaber grundudtrykket med hvid-gule Petersen-teglsten og store glaspartier en klar sammenhæng, der binder dem sammen og skaber forbindelse til resten af byen, understreger Michael Kruse.

Roligt, præcist og ensartet facadeudtryk
For at sikre det rette facadeudtryk har arkitekterne valgt vinduespartier med mørke alu-rammer samt skydedøre, der sikrer niveaufri adgang til og fra balkoner og terrasser, i samme design som vinduerne.

Serien hedder Velfac 200 Energy, og Jakob Petersen, der er National Sales Key Account Manager hos Velfac, fortæller: 

- Den lever op til kravene i bygningsklasse 2020 og kendetegnes bl.a. af smalle profiler, der øger glasarealet. Skydedørene er desuden konstrueret med lav bund og en grundramme, der kører uden på lægterne, så de ikke skal hæves og sænkes, når de åbnes eller lukkes. Det betyder også, at dørene flugter fuldstændigt med vinduespartierne i lukket tilstand.

- Du kan ikke se forskel på skydedørene og vinduespartierne udefra, og vi opnår derfor et roligt, præcist og ensartet facadeudtryk, hvor de mørke rammer står i flot kontrast til den hvid-gule tegl. Samtidig udnytter vi pladsen fuldt ud. Beboerne opnår nem og fleksibel adgang til udearealerne, der kommer til at fungere som en slags haver i højden, supplerer Michael Kruse.

Byggeriet opføres derudover efter kravene i lavenergiklasse 2015, ligesom erhvervsbygningerne udformes med henblik på DGNB-certificering. De første boliger stod klar til indflytning i oktober i år og resten ventes at blive færdige i løbet af 2018.   

Effektiv logistik optimerer trange pladsforhold
NCC er totalentreprenør på projektet, som udvikles af NCC Property Development A/S i samarbejde med DOMIS koncernen og Bricks A/S. Og det kræver stram planlægning og effektiv logistik at få det omfattende projekt styret sikkert i mål, fortæller senior entreprisechef i NCC Danmark A/S Hans Ellesen:

- Projektet er usædvanligt og komplekst, da der er mange bygherrer, og det ligger midt i en tæt trafikeret del af byen. Samtidig omfatter det opførelsen af et helt nyt kvarter med naboer til alle sider, og vi opererer med bebyggelse helt ud til kantstenen. Det betyder, at pladsforholdene på selve byggepladsen er meget trange.

- Byggeriet er derfor planlagt ned i mindste detalje, måneder forud for at arbejdet er gået i gang på selve pladsen. Det gør, at vi har kunnet komme flaskehalsene i forkøbet og har kunnet optimere pladsforhold og arbejdsbetingelser for de mange udførende, fortsætter han.

Emner: Renovering, Udskiftning af vinduer, Nyheder, DGNB, Energibesparelse

Seneste artikler

Populære artikler