Nyheder og aktuelt til professionelle

Sådan fremkalder arkitekturen dit indre urmenneske

25. januar 2022

Topbillede_Zenhusen_42_photo by Nikolaj Jakobsen

Foto: C.F. Møller Architechts

Forbindelsen til naturen og vores omgivelser er afgørende for os mennesker. Ifølge en dagslysekspert er dette årsagen til, at connectedness og biofilia får stadig større betydning for designprocessen. Det anerkendte svenske byggeri Zenhusene er et godt eksempel på, hvordan vinduerne bidrager til at skabe den betydningsfulde forbindelse mellem inde og ude.

Som mennesker betyder det meget at have udsyn til liv, lys og natur, og der er kommet stor opmærksomhed på at understøtte naturens rytmer på mange nuancer. Det fortæller Ellen Kathrine Hansen, leder af forskningsgruppen inden for lysdesign på Aalborg Universitet: 

- Det har en enorm betydning for os mennesker at føle os forbundet til noget større. Det understreges med begrebet connectedness, der ikke bare handler om at have udsyn til andre mennesker og til det, der foregår udenfor, men i lige så høj grad at føle os i ét med en biodiversitet, en døgnrytme og en årsrytme. 

I forlængelse heraf spiller ikke mindst vores forbindelse til naturen en afgørende rolle, hvilket et begreb som biofilia er med til at kaste lys over, da det netop fortæller om naturens positive påvirkning på os mennesker samt vores behov for at bringe naturen tæt på. 

Zenhusen_36_photo by Michael Perlmutter

Udsigten stimulerer vores humør 

I arkitekturen inviterer vinduerne ikke bare dagslyset inden for, men skaber også kontakt til naturen og verdenen udenfor. Såvel visuelt som fysiologisk og psykologisk bliver vi påvirket, når vi føler os som en del af en naturlig cyklus og et større univers. Ikke mindst gør det indtryk på os at have udsyn til himlen: 

- Det betyder meget for os at have udsigt til himlen. Helt ubevidst stimuleres vi, når vi har udsyn til himmelrummets konstante foranderlighed, og vi ser, hvordan solen bevæger sig over himlen, og lyset reflekteres i skyformationerne. Det er fascinerende synsoplevelser, ikke mindst overgangen mellem dag og nat, når der virkelig sker noget med spektralfordelingen, retningen og intensiteten af dagslyset, fortæller Ellen Kathrine Hansen.

Når udsigt og dagslysindtag fra vinduerne er tilrettelagt godt i vores rum, skabes dermed på flere måder en kontakt til verden udenfor, som påvirker vores humør og helbred. Fysiologisk er vi udviklet under himlen omkring ækvator med 12 timers lys og 12 timers mørke, og vores biologiske rytme er vigtig, da den stimuleres af de lyspåvirkninger, vi får. Ellen Kathrine Hansen fortæller: 

- Inden for de seneste 15 år har man videnskabeligt bevist, at lyset påvirker produktionen af de hormoner, som understøtter søvn og døgnrytme og stimulerer vores humør og opmærksomhed. Dagslyset stimulerer effektivt de biologiske effekter, og jeg er sikker på, at det fremover vil fylde endnu mere i designprocessen, når vi udvikler vores byggede miljø. 

Liv og lys slipper ind i Zenhusenes arkitektur 

Det svenske boligbyggeri Zenhusene, der er udformet med fokus på at skabe tæt kontakt mellem menneske og natur, viser potentialet i velvalgte vinduer, som inviterer både liv, natur og dagslys ind. Arkitekten bag de 18 rækkehuse, der er beliggende tæt på natur og byliv i Stockholm, er også optaget af biofilia og naturens påvirkning af mennesker: 

- Der er meget at vinde ved at skabe tæt kontakt mellem arkitektur og natur, ikke mindst når det gælder boliger. Flere undersøgelser underbygger naturens positive betydning for vores sundhed og trivsel, og derfor har det med Zenhusene været naturligt at gribe denne unikke mulighed for at skabe nærkontakt med naturen midt i byen, fortæller Ola Jonsson, arkitekt og Associate Partner hos C.F. Møller. 

Rækkehusene har gulv til loft-vinduer, der bringer rigelige mængder dagslys og grøn udsigt ind i boligerne og får inde og ude til at smelte sammen. Store vinduer er placeret mod nord, og med det greb mindskes gener fra direkte sollys og risiko for overophedning. Resultatet er et velafbalanceret indeklima med et harmonisk lys. 

Zenhusen_38_photo by Michael Perlmutter

Materialer inviterer naturen ind  

Med henblik på at bryde barrieren mellem inde og ude har arkitekten åbnet facaderne op og skabt arkitektoniske rammer, der understøtter en følelse af ’zen’. Dermed er udsigt og dagslys udnyttet til fulde: 

- Med den forskudte placering er der sikret sigtelinjer hele vejen gennem husene. Beboerne har byen til den ene side og naturen til den anden, og når de åbner hoveddøren i entréen, bliver de straks mødt af den smukke udsigt til parken, som indrammes af de store vinduer, fortæller Ola Jonsson og afrunder: 

- For at få boligerne og naturen til at blende sammen er de jordnære farver integreret i arkitekturen med cortenstålet, der pryder facaden. Desuden er der anvendt nordiske naturmaterialer inde såvel som ude, hvilket også er med til at invitere naturen helt tæt på.

 

Connectedness er det faktum, at vi mennesker er forbundet med ikke blot hinanden, men også alt det, der omgiver os: naturen, klimaet og kloden. Det handler også om at føle sig som en del af noget større. 

 

Biofilia omhandler menneskets medfødte og instinktive tiltrækning til naturen, herunder ikke mindst den positive påvirkning, det har på os, når vi føler os forbundet til naturen. 

Med biofilt design inviteres naturen med ind i arkitekturen gennem materialer, farver eller former, der afspejler naturen og dermed etablerer forbindelsen mellem natur og arkitektur. Det understøtter vores fysiske sundhed og psykiske velvære. 

 

Emner: Nyheder, Dagslys

Populære artikler

Seneste artikler

Tilmeld nyhedsbrev