Skru ned for støj med vinduer, der åbner for boligglæden

14. december 2020

Billede 3 

Mange danske boliger plages af udefrakommende støj, og øverst på listen er støj fra vejtrafikken, der vurderes at ramme næsten hver tredje bolig. Heldigvis er det muligt at mindske støjgener ved at tænke støjreducerende løsninger ind ved både nybyggeri og renovering. Den rette vinduesløsning sikrer en effektiv støjreduktion og dermed øget velvære og boligglæde.

Den seneste støjrapport fra WHO (FN’s verdenssundhedsorganisation) fra 2018 anbefaler at sænke grænsen for sundhedsskadelig støj fra 58 dB til 53 dB på den udvendige side af facaden. Det vil betyde, at markant flere mennesker dagligt udsættes for farlig støj end hidtil beregnet.

Langt det største problem stammer fra vejtrafikken, og ifølge Miljøstyrelsen er næsten hver tredje bolig ramt af vejstøj allerede med den nuværende grænse på 58 dB. Sænkes grænsen til 53 dB, vil det således betyde, at markant flere end hver tredje bolig må vurderes som plaget af farlig støj.

Slå mange fluer med ét smæk
Heldigvis er det muligt at tage hånd om problemet og få bugt med støjgenerne, hvis de støjreducerende løsninger tænkes ind fra start, når der bygges nyt eller renoveres. Og her er vinduesløsningerne et oplagt sted at starte.

Som projekterende kan du være med til at afhjælpe støjgenerne ved at rådgive i tilpassede vinduesløsninger, der effektivt tager hånd om udfordringen. Og det gælder uanset projektets størrelse og beliggenhed.

Samtidig er nye vinduer en effektiv måde at få sænket varmeregningen på, som også bidrager til bedre indeklima, øger indbrudssikkerheden og giver facaden et ansigtsløft.

Det er med andre ord muligt at slå flere fluer med ét smæk og give bygherre ekstra valuta for investeringen, når du afhjælper og/eller forebygger støjgenerne med en tilpasset vinduesløsning, der samtidig giver stor boligglæde de næste mange år.

Ta’ fat i os fra starten
Der er flere forskellige muligheder for at sikre støjreduktion via vinduerne. Valget af vinduesløsning varierer fra byggeri til byggeri, og hvad der passer bedst til dit specifikke projekt, afhænger blandt andet af de konkrete støjniveauer, udluftningsbehov samt design og øvrige funktioner.

Vi anbefaler derfor, at du fra starten snakker med os. Det handler om at inddrage de relevante parter og eksperter så tidligt som muligt i projekteringsfasen. På den måde kan vi sammen sikre, at alle nødvendige krav og ønsker bliver opfyldt.

Find din VELFAC kontaktperson her

Vi dokumenterer lydegenskaberne for dig
Den mest simple støjløsning er vinduer fremstillet med forskellige glastykkelser. Her spiller dimensioner, karm, ramme og fugen også en rolle, og derfor tester vi det samlede vindueselement. På den måde får du sikkerhed for, at det valgte VELFAC-element er veldokumenteret og lever op til alle krav.

Du finder dokumentation for alle vores vinduesserier sammen med produktinformationerne her

Få styr på komplekse lydkrav
Mere komplekse løsninger til bygninger med høj støjbelastning er vinduer med forsatsrammer eller lydventiler. Her kan du ved hjælp af indbygning af VELFAC-lydventiler fx sikre diskret støjreduktion med mulighed for udluftning uden at gå på kompromis med det flotte vinduesdesign.

En anden mulighed er såkaldte russervinduer, der tillader udluftning via vinduerne, samtidig med at støjen dæmpes. Vinduerne konstrueres med to separate partier, der åbner henholdsvis øverst og nederst. Det forhindrer lyd udefra i at trænge udæmpet ind, samtidig med at der stadig kan luftes ud med åbne vinduer.

En tredje løsning – og et alternativ til russervinduer – er desuden lydsluser. De er typisk udformet med et panel i vinduet, hvor der er monteret lydabsorberende materialer. Dertil kan der være indsat en indvendig ramme, som muliggør, at vinduet kan åbnes på en måde, så støjniveauet indenfor ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledning. I forbindelse med og ved siden af lydslusen vil dagslyset være sikret med et glasvindue.

Du kan læse mere om et boligbyggeri, der lukker lyden ude med lydsluser her

Og læse mere om lydkravene og få hurtigt overblik over resterende løsninger her

Emner: Rådgivning, Støjreduktion

Seneste artikler

Populære artikler