Erhvervsbygning slår russervinduerne op til støjsvage ungdomsboliger

7. december 2016

Billede 4.jpg

På den stærkt trafikerede Tagensvej i København er en tidligere erhvervsbygning omdannet til attraktive moderne ungdomsboliger. For at overholde kravene til indendørs støjniveau var det nødvendigt at udvikle og dokumentere en projekttilpasset løsning. Bag løsningen står VELFAC og NRE, der fra starten allierede sig med Rambøll for at sikre optimering af vinduesdesign, støjniveau og funktionalitet.

Med et trafikstøjniveau på op mod 72 dB samt vinduespartier fra gulv til loft har det været altafgørende at finde en tilfredsstillende støjdæmpende løsning i forbindelse med renoveringen af erhvervsbygningen på Tagensvej 135 i København. Fra projekteringens start har det været meningen, at bygningen, der ligger langs en af hovedstadens mest trafikerede veje, skulle omdannes til moderne ungdomsboliger, og det har krævet en kraftig reduktion af støjniveauet inden døre.

- Støjreduktion er en kompleks teknisk problemstilling, der griber ind i mange aspekter ved et projekt og derfor skal håndteres tidligt i projekteringen. Udfordringen er først og fremmest, at der ud over de rent tekniske krav er en lang række andre hensyn, som skal gå op i en højere enhed: Arkitektur, indeklima, dagslys, brugervenlighed osv., forklarer akustiker og civilingeniør Jesper Bo Andersen fra Rambølls akustikafdeling, der er blandt landets førende eksperter på feltet.

Vinduer lukker støjen ude og den friske luft ind
På Tagensvej blev løsningen på trafikstøjudfordringen skabt i tæt samarbejde mellem VELFAC og Rambøll. De gik fra starten af projekteringen i dialog med arkitekterne hos Arkitema og entreprenøren NRE om at designe såkaldte russervinduer specifikt til projektet.

Fordelen ved at benytte russervinduer til denne type renovering er, at vinduerne konstrueres med dobbeltruder, der åbnes henholdsvis øverst og nederst, så lyden udefra forhindres i at trænge udæmpet ind i bygningen, mens luften omvendt frit kan passere ind og ud. På den måde opnås støjreduktion med mulighed for ventilation via vinduet. Det betyder, at beboerne med åbne vinduer ikke udsættes for trafikstøj over Miljøstyrelsens grænseværdi på 46 dB inden døre.  

VELFAC har udviklet gennemtestede russervinduer til flere trafikstøjbelastede etageejendomme og blev på den baggrund valgt til også at levere løsningen, der omfatter i alt 770 vinduer, til bygningen på Tagensvej. Projektsalgsdirektør John Christian Asmussen fra VELFAC fortæller om russervinduerne, der til dette projekt er udformet med højder på op mod 3 m:

- Vinduerne er udviklet og designet specifikt til projektet ud fra den løbende dialog, som vi fra starten har haft med arkitekt, bygherre og entreprenør. Netop fordi vi blev involveret så tidligt, kunne det lade sig gøre at forene ønsket om et meget transparent og glasdomineret facadeudtryk med kravene til støjreduktion, luftgennemstrømningsareal osv., så design og funktionalitet går hånd i hånd.

- Russervinduerne på Tagensvej er unikke, idet også bygningsreglementets krav om et maksimalt støjniveau på 33 dB med lukkede vinduer er overholdt, selv om den øverste del af det indvendige parti står permanent åbent. Det er meget funktionelt, at partiet ikke skal betjenes for at lufte ud, da partiet sidder 3 m over gulv, supplerer key account manager Pascal Kops fra VELFAC.  

Afprøvet og dokumenteret via mock-up
Som en del af udviklingsarbejdet opførte VELFAC sammen med Rambøll en mock-up lejlighed med russervinduer i fuld størrelse i bygningen. På den måde kunne vinduernes støjreduktion nemlig afprøves og dokumenteres på forhånd, så man fik sikkerhed for, at de virker efter hensigten.

- Vi kan godt regne os frem til vinduernes lydisolering, men det er en god idé at få dem afprøvet under samme lydforhold som i den virkelige verden. Det giver også et meget klart og realistisk billede af, hvordan funktion og design spiller sammen, hvis man f.eks. ændrer på vinduernes dybde og bredde, fortæller Jesper Bo Andersen.

- Russervinduer er ikke standardelementer, og det betyder, at f.eks. dimensioner, profiltykkelser og antallet af tværposter hver gang skal tilpasses og designes specifikt til det pågældende projekt. Der kan nemlig være stor forskel på behovet for støjreduktion, ligesom rumstørrelser og arkitekturen naturligvis også spiller en stor rolle. Derfor er det helt afgørende at inddrage leverandørerne så tidligt som muligt, da det øger sandsynligheden for, at løsningen kommer til at indfri kravene, understreger John Christian Asmussen.    

Renoveringen af Tagensvej 135, der sker for AP Pension, afsluttes efter planen i december 2016. Her vil den tidligere papirfabrik og kontorbygning være omdannet til i alt 199 moderne ungdomsboliger i størrelsen 37-94 kvadratmeter, der står klar til indflytning januar 2017.     

Emner: Æstetik og design, Presse, Nyheder, Støjreduktion

Seneste artikler

Populære artikler