Gammel trikotage i nye klæder

18. august 2016

Fra faldefærdigt industrikvarter til trendy business-bydel: Islands Brygge er under konstant forvandling. Særligt de gamle produktionsfaciliteter rummer uudfoldet brugspotentiale, og senest er FDBs strikvarefabrik Trikotagen blevet gennemrenoveret. Med tradition og fornyelse som designparametre er den dunkle fabrik blevet omdannet til et oplyst og udsigtsrigt New Yorker-kontor, samtidig med at bygningens autentiske udtryk er blevet gengivet.

billede_4.jpg

Islands Brygge, der engang dannede rammen om Københavns fremvoksende og blomstrende industriproduktion, har de senere år gennemgået en omfattende forvandling. Fra at være hjemsted for tomme og nedslidte fabriksbygninger er bydelen blevet omdannet til et hipt bolig- og erhvervsområde. Ikke mindst de mange moderniserende ombygninger har gjort kvarterets rå industrirammer attraktive som kontorlejemål for alt fra reklamebureauer til fagforbund.    

Totalrenovering fra inderst til yderst
Senest har Den Gamle Trikotagefabrik på Artillerivej 86 undergået en totalforvandling. Ejendommen blev opført af FDB i 1935 til produktionen af strikvarer, og for at blive fuldt funktionel som forretningsfacilitet kaldte såvel arkitektur som forfatning på en komplet renovering fra inderst til yderst.       

- For at indfri ambitionen om at omdanne fabrikken til Københavns fedeste New Yorker-kontor skulle det hele laves om, lige fra facadevinduerne til de indvendige fuger. Alt med undtagelse af ydermure og etageadskillelse blev derfor fjernet, hvilket samtidig banede vejen for et designmæssigt frirum, forklarer arkitekt Esben Thorlacius fra Over Byen Arkitekter.

Siden 1970’erne har ejendommens 9652 m2 fundet anvendelse som kontorfaciliteter. Den ind- og udvendige arkitektur bar dog præg af, at bygningen oprindeligt var indrettet til industriel produktion. Bygherrerepræsentant og byggeleder Henrik Christiansen fra Christiansen & Co. fortæller:

- Hvor de højt placerede vinduespartier i sin tid skabte gode lysforhold for fabrikkens ansatte, der som oftest stod op under arbejdet, blev det moderne kontorpersonales behov for dagslys og udsyn langt fra efterlevet. Faktisk sad de gamle aluminiumsvinduer så langt oppe, at det ikke var muligt at kigge ud. Derudover var de tykke ruder beklædt med cellofan, hvilken dæmpede lyset yderligere.

Tradition og fornyelse lyser op
For at sikre bedre lysforhold i kontorlandskabet valgte man at forstørre vinduesarealerne. Det indebar, at teglskifterne blev fjernet og de eksisterende betonrammer demonteret, hvilket gjorde det muligt at udvide vindueshullerne nedad. De nye rummelige vinduespartier blev udført med 6 m2 store VELFAC Classic-vinduer i træ/alu, hvilket har banet vejen for et optimeret lysindfald og en forbedret udsigt, samtidig med at bygningens oprindelige stil er blevet understøttet.    

- For at gengive det originale udtryk valgte vi en klassisk mørkegrå vinduesløsning med mange sprosser, der med deres spinkle design lukker mest muligt dagslys ind i lokalerne. I det hele taget har tradition og fornyelse har været et vigtigt designparameter for hele ombygningen. Vi har så at sige forsøgt at ”bringe fabrikken tilbage til det, den var” ved at rekonstruere dens rå industri-look. Resultatet er et tidløst udtryk, hvor et mix af top- og præmoderne byggestil på en og samme tid er tro mod fortiden og skuer ind i fremtiden, fortæller Esben Thorlacius og fortsætter:

- Derudover har arkitektonisk samspil med kvarteret været et vigtigt parameter. Tag nu tagkonstruktionen: Her har vi monteret store kviste med specialfremstillede VELFAC Classic-vinduer og på den måde skabt gode lysforhold på topetagen, samtidig med at facaden åbnes mere op. Med de dobbelthøje kviste, som fordeler sig over tagetagens to øverste konstruktioner, er ambitionen om at afspejle den byggestil, der præger kvarteret, ligeledes blevet efterlevet til fulde, afslutter han.

Billede_2.jpg

Emner: Presse, Nyheder

Seneste artikler

Populære artikler