Nyheder og aktuelt til professionelle

Mangfoldig Odense-bydel åbner for liv, lys og trivsel

07. december 2021
Billede 1-Dec-07-2021-09-19-38-64-AM

Gartnerbyen, der netop nu er under opførsel i det centrale Odense, skal fremover huse en bred vifte af mennesker i alle aldersgrupper. VELFAC har sat sit præg på den grønne bydel, der har udsigt til en DGNB-certificering, og hvor trivsel vedrørende alt fra indeklima til mangfoldighed er prioriteret.

Forvandlingen fortsætter med fuld fart i Odense, hvor en spritny bydel er ved at se dagens lys. Gartnerbyen, som tidligere dannede rammen om handel med blomster og planter, omdannes i disse år med raketfart til en levende bydel med en stor del af DGNB-certificerede boliger.

Fornyelse skaber sammenhæng i byen

Udover at forbinde det vestlige Odense med Vesterbro i centrum byder den nye bydel på blandede boligformer og grønne områder. Byggeriet er godt halvvejs i de tre nye kvarterer, der former Gartnerbyen: Bykvarteret, Parkkvarteret og Havekvarteret.

- Odense Kommune har med rammerne for Gartnerbyen ønsket at binde Bolbro og bymidten sammen. Gartnerbyen vil sammen med den nye letbane, en gennemgribende områdefornyelse i Bolbro og nye tiltag langs Middelfartvej give borgere og besøgende oplevelsen af en mere sammenhængende by, fortæller rådmand Christoffer Lilleholt fra By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune. Han fortsætter:

- Hvor der før var industri, er der nu blevet plads til mennesker. De blandede boligformer i området er med til at understøtte, at de nye beboere kan have forskellige sociale baggrunde og være i forskellige stadier af livet. Gartnerbyen er også med til at understøtte fortætningen af Odense og den store udvikling, Bolbro som bydel har gennemgået de seneste år - og som stadig står på.

Blandede boligformer understøtter diversitet

Gartnerbyen er udviklet og skudt i vejret på kort tid for at følge med befolkningstilvæksten i Odense. At sikre en velfungerende og socialt bæredygtig bydel på kort tid har krævet et stort fokus på at understøtte diversiteten og at fremme sociale fællesskaber, forklarer Allan Nielsen, adm. direktør hos entreprenøren Skjøde, der som totalentreprenør har udviklet bydelen.

- Gartnerbyen har fra dag ét været tænkt som en bydel for alle. Det skal være et sted, hvor alle har råd til at bo, og hvor vi via en gennemtænkt byplan, gode uderum og sunde bygninger sikrer såvel diversitet som en høj grad af livskvalitet, siger Allan Nielsen.

Dette ligger der stor omtanke bag, supplerer Kim Risager, partner hos tegnestuen Arkitema Architects, der har bistået Skjøde med infrastruktur og disponering af Gartnerbyen samt design af en række af de bebyggelser, der allerede er skudt op.

- Det er afgørende, at vi henvender os til alle målgrupper, så vi får en diversitet i befolkningsgrupper. Det har vi banet vejen for i Gartnerbyen, hvor du kan bo, uanset om du er studerende, senior eller en lille familie, der skal købe en bolig for første gang. Med de blandede boligformer sikrer vi diversiteten, der understøtter den sociale bæredygtighed, som i høj grad har været i fokus.

Billede 2-Dec-07-2021-09-19-49-50-AM

Inddeling sikrer individualitet

Et andet designmæssigt hovedgreb har været at nedbryde bydelen, så den ikke virker monoton. Dette bidrager de tre kvarterer til med Bykvarteret nærmest hovedindfaldsåren Middelfartvej, Parkkvarteret centralt i Gartnerbyen og Havekvarteret mod nord, der grænser op mod det populære Åløkkekvarter med villaer, skole og grønne områder.

- De tre kvarterer fletter naturligvis ind i hinanden og hænger sammen som ny bydel, men har samtidig forskellige identiteter, der henvender sig til forskellige målgrupper, fortæller Kim Risager og fortsætter:

- Hvert kvarter nedbrydes igen i karreer eller rækkehuse med egen individualitet, hvilket modvirker, at bydelen bliver monoton og fremstår som en række ens boliger eller blokke.

Ind med lyset, ud med støjen

Kim Risager fremhæver desuden indeklimaet som et vigtigt parameter i forbindelse med fremtidige beboeres trivsel:

- Det har stor betydning for en bolig, at der er gode dagslysforhold samt mulighed for udluftning, og her får vinduerne stor betydning for det indendørs miljø.

Bydelens beboere får glæde af indeklimaoptimerede boliger, ikke mindst i den mere trafikerede del. Det fortæller salgskonsulent Kenneth Hansen fra VELFAC, der har leveret vinduer i designet VELFAC 200 samt indgangsdøre fra serierne VELFAC Ribo og VELFAC aluminiumsdøre til størstedelen af Gartnerbyens boliger:

- Vinduernes slanke vinduesrammer optimerer dagslysindfaldet, hvilket falder godt i tråd med Gartnerbyens store fokus på at sikre et behageligt indeklima. Til en række af boligerne har vi desuden leveret støjreducerende vinduesløsninger, der dæmper støjgener fra trafik og letbane.

Billede 3-4

En bæredygtig bydel

Indeklima, livskvalitet og grønne byrum er helt overordnet tre vigtige komponenter forhold til at gøre Gartnerbyen til et så bæredygtigt område som muligt. Som en af ganske få bydele i Danmark har Gartnerbyen således ansøgt om at blive sølvcertificeret efter DGNB-standarden. Et eksempel på et byggeri, som allerede kan dokumentere dets miljøvenlige egenskaber med en certificering, er Fyns Almennyttige Boligselskabs 46 DGNB-sølv-certificerede boliger, der blev indviet i sommer.

- Gartnerbyen er et godt eksempel på, hvordan bæredygtighed dækker over mange ting. Det handler både om miljøvenlige materialer og bygningernes energiforbrug, men i høj grad også om komfort, livskvalitet og om at opføre nogle sunde bygninger, der er behagelige at opholde sig i. Det, tror vi, er én af årsagerne til den store interesse, vi mærker for både at bo og bygge i Gartnerbyen, siger Allan Nielsen fra Skjøde med henvisning til, at der snart ikke er flere ledige byggefelter tilbage i bydelen.

Bliv klogere på bæredygtigheden af vores vinduer samt hvordan vi kan bidrage til DGNB-certificeringen af dit byggeri.

Emner: Æstetik og design, Presse, Nyheder, Energivinduer, Bæredygtighed, VELFAC

Populære artikler

Seneste artikler

Tilmeld nyhedsbrev