Ophedet debat om komponentkrav mangler klarsyn

26. februar 2015

DEBAT: Debatindlægget fra IdealCombi og den svenske industrikoncern Inwido (styret af kapitalfonden Ratos) fredag den 20. februar er desværre skudt helt ved siden af, og det bærer præg af urigtig omgang med fakta. Omfanget tvinger os desværre til, lidt imod vores vilje og ønske, at tage til genmæle.

Dygtige og faguddannet medarbejder fra Velfac sikrer finesse på produkterne

Af: Finn Jespersen, VELFAC

Ingen overfladetemperaturer på under 11 grader efter BR15
VELFAC system 200 er sandsynligvis Danmarks mest solgte vindue. Siden 1985 er det løbende blevet opdateret, og VELFAC har siden BR10 investeret et trecifret millionbeløb i udviklingen af VELFAC system 200, så det også er på forkant af BR15 og BR20. 

VELFAC 200 ENERGY har en overfladetemperatur på 12,4 grader. VELFAC 200 ENERGY står for godt 70% af det danske system 200-salg, og ingen af de øvrige produkter i serien på det danske marked vil efter indfasning af BR15 have en overfladetemperatur på under 11 grader. Alle antydninger af, at VELFAC skulle have et problem med at leve op til et skærpet krav, ligner således bevidst mistænkeliggørelse og måske et kalkuleret forsøg på at vildlede politikere og de danske vindueskunder.

Overfladetemperaturer stiger af sig selv
Den danske vinduesindustri har i mange år været bekendt med kommende stramninger til vinduers energiydelser. Som en helt naturlig følge af øget energiperformance, er overfladetemperaturerne automatisk fulgt med op. Når BR15 træder i kraft, må der ikke længere sælges C-mærkede vinduer i Danmark, og dermed er der ingen vinduer på det danske marked, der vil have en overfladetemperatur på under 11 grader - hverken fra VELFAC, IdealCombi eller den svenske vindueskoncern Inwido, med deres Outline, KPK, ProTec m.fl. 

Overraskede og chokerede?
Mads Mehlsen og Bent Søgaard skriver, at de er er ”overraskede og chokerede” over at ministeren "pludselig og uventet" fjerner kravet til vinduers overfladetemperatur. Siden sensommeren 2014 har styrelsen, på baggrund af deres samlede analysearbejde, meldt klart ud, at der ikke længere er teknisk eller sundhedsmæssig begrundelse for en opretholdelse af kravet. I midten af september 2014 fortalte styrelsen om det på åbne offentlige konferencer flere steder i landet. Alle antydninger af ”pludselig og uventet” virker derfor som et meget strategisk forsøg på at fjerne fokus fra emnets substans og fakta og i stedet gøre sagen politisk. 

IdealCombi og Inwido taler om ændrede rammevilkår og hævder, at Energistyrelsen har lovet dem en stramning i 2015. Der er intet, der er ændret, og vi er ikke bekendt med et sådan tilsagn - det må de to virksomheder selv dokumentere. VELFAC har fået et tilsagn om en revurdering forud for BR15. Dette rammetilsagn er givet til os og resten af byggebranchen i BR10 kapitel 7.4.2 stk. 7, pkt. 4: " Inden bestemmelsen om overfladetemperatur i stk. 5 ændres foretages en nærmere undersøgelse af kondens på vinduesrammer i boliger med vinduer, der overholder bestemmelsen i stk. 5." 

Den undersøgelse har Energistyrelsen gennemført meget grundigt, og resultaterne og dens naturlige konklusion er hele efteråret blevet drøftet sammen med IdealCombi, Inwido, Dansk Byggeri og den øvrige vinduesindustri.

VELFAC mener…
… at overflødige komponentkrav er med til at reducere mulighederne for andre mere nødvendige produktudviklinger inden for fx anvendelse af bæredygtige og naturlige byggematerialer.

… at reduktion og forenkling af dansk byggelovgivning er en god praktisering af Regeringens Byggepolitiske Strategi, til gavn for byggeriet og samfundet.

… at nationale komponentkrav på alle markeder, inklusiv det danske, begrænser den frie konkurrence og skaber kunstigt høje forbrugerpriser.

Hos VELFAC udvikler og sælger vi kvalitetsprodukter med et stilrent design, som selvfølgelig lever op til alle fremtidens behov. Vi vil også i fremtiden bruge alle vores kræfter på at udvikle de vinduer og døre, der samlet set vil være til størst gavn for mennesker, miljø, samfund og forbrugere. 

Emner: Presse, Debat

Seneste artikler

Populære artikler