Oplyst bud på fremtidens energineutrale arkitektur

30. marts 2016

Spydspidsprojektet BOLIG+, der beskrives som den næste generation af dansk boligbyggeri, slog ved udgangen af 2015 dørene op. Søborg-ejendommen er Danmarks første aktivt energiproducerende og -neutrale etagebygning, som er opført inden for rammerne af den gennemsnitlige etageboligs anlægsøkonomi. Fem designdogmer har dannet baggrund for konceptet og sat deres præg på alt fra solcellerne på taget til de energi- og dagslysoptimerende vinduer.

Ved udgangen af 2015 blev punktummet sat for etagebyggeriet BOLIG+ – et på en gang realistisk og ambitiøst projekt, der beskrives som Danmarks første reelt energineutrale boligejendom. Bygningen, som er beliggende på Søborg Hovedgade i Søborg, er nu sat til salg med bl.a. lavere energiforbrug, øget brugervenlighed, bedre indeklima samt stort lysindfald på listen over købsparametre. 

Overgår 2020-kravene
Udgangspunktet for konceptet er de fem dogmer: godt indeklima, intelligens og brugervenlighed, lokalitet og arkitektur, fleksibilitet og ikke mindst energineutralitet.
Bag projektet står MOE ingeniører samt totalrådgiveren Arkitema Architects, som vandt bygherren Realdania Bygs BOLIG+ konkurrence i 2009. Jørgen Søndermark, projektleder og arkitekt fra Realdania Byg, forklarer:

- Med BOLIG+ har vi leveret et nulenergi-byggeri, der ikke bare efterlever 2020-kravene, men faktisk overgår dem. Formålet med BOLIG+ har været udvikling af et energineutralt boligkoncept, hvor en symbiose af materialer, form og teknik tilsammen skaber en bygning, som er fuldkommen energineutral – ikke blot hvad angår energiforbrug som defineret i energirammerne for BR15. Der er nemlig også taget højde for beboernes individuelle energiforbrug.

- BOLIG+, som består af 10 boliger fordelt på fem etager, er udstyret med specialudviklede solcellepaneler på altaner, sydgavl og tag. Udover at modsvare bygningens energiforbrug til vand, varme og bygningsdrift, forsyner solcellerne hver familie med ca. 1700 kWh til deres private elforbrug. Det er mindre end det normale gennemsnit, men hensigten med BOLIG+ er selvfølgelig også at nå frem til en mere bevidst adfærd, og her hjælper huset også til, fortsætter han.

Dogmer påvirkede materialevalget
Som en ægte ZEB (zero-energy-building) er BOLIG+ opført med fokus på at minimere varmetabet. Der er derfor tænkt energirigtighed og tæthed ind i størstedelen af byggematerialerne, lige fra de isolerende sandwichelementer til den behovsstyrede ventilation. Det gælder også de ca. 165 vinduer og altandøre, der udover at udgøre en vigtig dimension i bygningens energidesign også er anvendt for at efterleve BOLIG+ konceptets dogmer, hvad angår brugervenlighed, fleksibilitet og ikke mindst godt indeklima. 

- Det var et krav, at vinduernes energiperformance stort set kunne måle sig med dem, der anvendes i passivhuse.  De udadgående VELFAC 200 Energy-vinduer bidrager med deres 3-lagsruder positivt til husets energiregnskab og opfylder samtidig de kommende U-værdi-krav i såvel BR15 som BR20. Det samme gør VELFAC Ribo-skydedørene, der ligesom de indadgående VELFAC In-terrassedøre sikrer niveaufri adgang til altanerne pga. deres lave bund, fortæller projektleder Bo Lynge fra VELFAC om ejendommens altandøre. 

Glasarealer minimerer støj og maksimerer dagslysindfald
Pga. ejendommens placering ud mod den befærdede Søborg Hovedgade har støjreduktion udgjort en væsentlig designfaktor. Også her bidrager vinduerne, der flere steder består af et lag lyddæmpende støjlaminatglasplade samt to yderligere lag glas i forskellig tykkelse, til at minimere udefrakommende larm. Samtidig genererer de store glasarealer en optimal udnyttelse af det naturlige lys.

- Næsten alle lejlighederne har lysindfald fra tre forskellige sider. Faktisk har projektets store fokus på lysindfald medført, at bygningen generelt efterlever kravet i den kommende bygningsklasse BR20 om, at glasarealet i en bolig skal udgøres af mindst 15 pct. i forhold til gulvarealet, siger Lars Kvist, arkitekt og kompetenceleder for bæredygtighed hos Arkitema og fortsætter: 

- De glaslukkede uderum, som altanerne udgør, stillede store krav til dagslysudnyttelsen. Derfor ønskede vi en løsning med et så lille karmareal som muligt. De store skyde- og terrassedøres smalle karme gør det ikke blot muligt at lukke store mængder dagslys ind. De skaber også en harmonisk afgrænsning mellem rummene. 

 

Emner: Presse, Nyheder

Seneste artikler

Populære artikler