Nyheder og aktuelt til professionelle

Så farlig er støj – og sådan kan du afhjælpe problemet

16. september 2020

Farligstøj

Støj kan have alvorlige konsekvenser for helbredet, og ifølge WHO mister vi årligt i Vesteuropa over 1 mio. leveår alene på grund af trafikstøj. Heldigvis kan du gøre meget for at hjælpe boligejeren med at få styr på støjen. Vi giver dig indblik i mulighederne.

Støj kan være meget skadeligt for helbredet, og en af de værste kilder til støjforurening er trafik. I nogle tilfælde kan støj øge risikoen for en række sygdomme. Støjgener over længere tid kan blandt andet give søvnbesvær, koncentrationsbesvær, forhøjet blodtryk samt øget risiko for stress og alvorlige sygdomme.    

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er trafikstøj i Vesteuropa faktisk så stort et problem, at vi årligt mister over 1 mio. leveår.  

Læs mere om den sundhedsskadelige trafikstøj

Sådan hjælper du boligejeren af med støj 
Du har flere muligheder for at hjælpe boligejere, der plages af støj fx fordi de bor tæt på stærkt trafikerede veje. Med lydvinduer kan du komme rigtigt langt, og samtidig hjælper du boligejeren til at opnå alle de øvrige fordele ved nye vinduer. Det gælder lige fra bedre indeklima og optimal udnyttelse af dagslyset til lavere varmeregning.   

Læs mere om lydvinduer

Bare som eksempel kan lydreducerende VELFAC 200 vinduer dæmpe støjniveauet udefra med 5 dB i forhold til et standardvindue. Det svarer til en reduktion på 70 procent af den oplevede støj – eller at man fjerner 7 ud af 10 af de biler, der kører forbi boligejerens hjem.  

Løsningerne kan tilpasses det konkrete behov for støjreduktion, idet det blandt andet er glassenes tykkelse og afstanden mellem glassene, der afgør hvor godt et vindue reducerer trafikstøj. Jo større forskel på glassenes tykkelse og jo større afstand mellem glassene, jo bedre er ruden til at holde støjen ude.  

I vores online produktdatabase kan du blandt andet under hver enkelt vinduesserie se dine muligheder for at vælge forskellige rudetyper.

Tjek Miljøstyrelsens støjkort  
Mere end 28 procent af danske boliger påvirkes af trafikstøj, der ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 dB. Det svarer til, at støjgenerne påvirker flere end 1,3 million danskere, der risikerer helbredsmæssige problemer, hvis ikke der bliver gjort noget for at dæmpe støjen.  

Du kan i mange tilfælde få en god idé om støjniveauerne og de gener, dine kunder oplever, via Miljøstyrelsens støjkort. Det dækker kommunerne i Københavnsområdet samt Aarhus, Odense og Aalborg, så du via en hurtig søgning på kundens adresse kan se de støjniveauer, der er målt.  

Det giver dig et godt udgangspunkt for dialogen med kunden om, hvordan støjproblemerne kan afhjælpes.  

Prøv selv støjkortet

Emner: Presse, Nyheder, Støjreduktion

Populære artikler

Seneste artikler

Tilmeld nyhedsbrev