Støjgener skal standses i startfasen

8. september 2020

Billede 3

Det kræver tidlig rådgivning at få bugt med støjgener, og derfor er det en god idé, at VELFAC er med fra starten af projekteringen. ”Rent teknisk er støjproblematikken svær at løse, men vi er nødt til at starte et sted. Kan man lave en ændring på bare 10 dB, vil det gøre underværker og lyde som en halvering af støjen,” lyder det fra Rambølls akustikeksperter.

Udefrakommende støj er en stor belastning for mange. I Danmark er ca. 723.000 boliger belastet af trafikstøj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Det viser tal fra 2012. Langt det største støjproblem stammer fra trafik på vejene, og næsten hver tredje danske bolig er belastet med vejstøj over grænseværdien.

De helbredsmæssige konsekvenser er ikke til at overse: Miljøstyrelsen påpeger således, at vejstøj ifølge WHO kan medføre gener som søvnproblemer, træthed, hovedpine, forøget blodtryk, hormonelle virkninger, stress og forøget risiko for hjertesygdomme.

Samtidig tyder det på, at børn, som udsættes for vedvarende udefrakommende støj, har risiko for at udvikle indlæringsproblemer.

Læs de seneste støjanbefalinger fra WHO her

Tidlig involvering gør en forskel
Men det er faktisk muligt at mindske støjgener ved at indtænke støjreducerende løsninger – bl.a. vinduesløsninger – når der bygges nyt eller renoveres. Det pointerer Allan Jensen, som er seniorspecialist i Afdelingen for Akustik og Støj hos Rambøll.

- Rent teknisk er støjproblematikken svær at løse, men vi er nødt til at starte et sted. Kan man lave en ændring på bare 10 dB, vil det gøre underværker og lyde som en halvering af støjen, udtaler han. 

Ifølge Pierre Marie, der er akustikrådgiver hos VELFAC, handler det om at involvere de rigtige parter og eksperter så tidligt som muligt i projekteringsfasen. Og vi agerer ofte sparringspartner, når der skal projekteres med støjreducerende vinduer i forbindelse med både nybyggeri og renovering.

Valget af vinduesløsninger varierer nemlig fra bygning til bygning og afhænger af faktorer som design og udtryk, beliggenhed og niveauet af udefrakommende støj. Derfor er tidlig rådgivning om mulighederne helt afgørende for, at man opnår et godt resultat og undgår ubehagelige overraskelser.

- Ved at sætte entreprenører, arkitekter og akustikere i samme rum bliver rammerne lagt fra starten. På den måde kan alle input blive afstemt, hvilket er med til at sikre den bedst mulige løsning til den enkelte bygning, fastslår Pierre Marie og fortsætter:

- Der kan være en enorm forskel på behovet for støjreduktion fra projekt til projekt, ligesom rumstørrelser og arkitekturen naturligvis også spiller en stor rolle. Derfor er det helt afgørende, at vi som leverandør så tidligt som muligt bliver inddraget, da det øger sandsynligheden for, at løsningen kommer til at indfri kravene.

Læs mere om støjreduktion med projektspecifikke russervinduer her


 

Emner: Presse, Nyheder, Rådgivning, Støjreduktion

Seneste artikler

Populære artikler