Nyheder og aktuelt til professionelle

Vi præsenterer forbedrede klimadata – men dermed kan der ikke sættes flueben ved bæredygtighed

17. oktober 2023

 

VELFAC, NB, Produktspecifikke EPDer

Kun få måneder efter at have præsenteret vores første produktspecifikke EPD’er kan vi allerede fremvise nye EPD’er med et forbedret klimaaftryk. Ændringerne sker takket være den kortlægning af, hvor forbedringspotentialet ligger, som arbejdet bag EPD’erne har affødt. Vi er naturligvis glade for forbedringerne, men vil dog understrege, at det ikke er hurtige her og nu løsninger, der er målet med indsatsen.

Som tilfældet er for en stor del af den danske byggebranche, så har 2023 stået i klimadata og EPD’ernes tegn for os hos VELFAC. I foråret præsenterede vi produktspecifikke EPD’er på hovedparten af vores vinduesserier, ikke blot for at sikre kunderne de mest korrekte klimadata, men også for at give os selv det mest præcise udgangspunkt for, hvor der skal sættes ind for at nedbringe vinduernes klimaaftryk. 

Inden sommerferien kunne vi så løfte sløret for en ny og dynamisk løsning, der gør det muligt for os som den første vinduesproducent i Norden at generere nye miljøvaredeklarationer, så snart vores produkter eller materialer er genstand for ændringer eller forbedringer.

Find mere viden om vores dynamiske opdatering af EPD’er.

Forbedringspotentialet er identificeret, så nu kan rejsen begynde 

Og ifølge vores tekniske chef Peter Krogh er disse to tiltag nu så småt ved at mødes i en højere enhed og bære frugt:

- De produktspecifikke EPD’er har givet os et godt og validt grundlag for at identificere, hvor vi bør gå ind og forsøge at foretage justeringer i eksempelvis vores materialesammensætning, så vi kan nedbringe vores klimaaftryk, fortæller Peter Krogh om baggrunden for de nye EPD’er og fortsætter:

- Det var da også netop en situation som denne, vi havde i tankerne, da vi udarbejdede vores dynamiske løsning. Vi ønskede at sikre, at selv mindre ændringer i fx forsyningslinjen ville slå igennem i EPD’erne og dermed i projekteringen med det samme. 

På baggrund af arbejdet med indsamlingen af specifikke data fra produkternes værdikæde har vi hos VELFAC allerede nu implementeret konkrete tiltag, hvilket har afstedkommet den positive påvirkning af CO2-tallene. Blandt andet har vi besluttet at skifte den aluminium, der bruges til vores energimærkede VELFAC 200 vinduer, ud med aluminium med et lavere CO2-aftryk. Desuden har vi generelt efterspurgt mere viden og dokumenterede data fra vores leverandører.

Læs også om begyndelsen på vores produktspecifikke EPD’er.

Billede 1-2

EPD’en er blot et pejlemærke for det bagvedliggende arbejde

Hos VELFAC er vi dog også afklaret med, at de løbende opdateringer ikke nødvendigvis altid vil være positive. Der kan også være tilfælde, hvor en ændring hos leverandørerne gør, at produkternes CO2-emission stiger. I så tilfælde vil der fortsat blive genereret nye EPD’er, hvilket understreger vores ønske om transparens og ansvarlighed. 

- For os handler det ikke om en kortsigtet konkurrencefordel her og nu, vores mål er at give arkitekterne og rådgiverne de bedste og mest transparente forudsætninger for at kunne analysere og implementere den data, der giver det mest korrekte beslutningsgrundlag i projekteringen, siger Peter Krogh og fortsætter:

- Bag hver en ændring i vores miljødata ligger der et enormt arbejde. Det er ikke en simpel beslutning at ændre fx til en anden type aluminium. Der ligger en masse indsatser fordelt på hele organisationen i udvikling, teknologi, indkøb, produktion, salg og så videre. Derfor er det også vigtigt, at vi alle er bevidste om, at dette ikke bare er et her og nu projekt, der skal implementeres. Det er en lang og kontinuerlig rejse henimod at sikre vinduer med mindst muligt klimaaftryk uden at gå på kompromis med andre egenskaber som akustik og isoleringsevne.

Udover at være et validt udgangspunkt for vores indsatser, så betragter vi også EPD’erne som et godt grundlag for en diskussion om retning og data på tværs af branchens aktører. Derfor har vi også valgt at stille op til byggebranchens grønne mødested Building Green i Forum d. 1.-2. november. Her vil Peter Krogh og vores andre kolleger være klar til at præsentere ikke bare de opdaterede klimadata, men også de overvejelser, der ligger bag. 

Hent EPD’er til dit næste projekt.

Emner: Nyheder, Bæredygtighed, VELFAC

Populære artikler

Seneste artikler

Emner

Tilmeld nyhedsbrev