Bæredygtige vinduer er sund fornuft, både for klimaet og din økonomi

23. februar 2021

kvalitet-och-miljo

Hos VELFAC anerkender vi vigtigheden af at begrænse vores påvirkning af miljøet, og som en af Danmarks førende vinduesproducenter er vi meget bevidste om vores ansvar overfor mennesker, miljø og samfund.

 

Bæredygtighed er mere end nogensinde et brandvarmt emne og fylder mere og mere i vores hverdag. Det påvirker vores valg af transportformer, fødevarer, tekstiler samt ikke mindst valg af byggematerialer til vores boliger.

Siden vi blev grundlagt i 1965, har vi haft klimahensyn og omtanke for miljøet på dagsordenen, hvilket har sat sit præg på vores produkter og produktionsprocesser. Hos VELFAC understøtter vi cirkulære materialestrømme og bidrager til råvarernes fortsatte anvendelse.

 

93% genanvendelige komponenter

Vender vi blikket mod fx vores produktserie VELFAC 200 ENERGY består vinduet af 93% genanvendelige komponenter, som er fremstillet af naturens egne materialer. Samtidig er produkterne designet, så de let kan skilles helt ad i rene materialefraktioner med henblik på genanvendelse.

På grund af den nemme adskillelse bidrager produktet til, at langt størstedelen af materialerne er i stand til at gennemgå en livscyklus, hvor de kan genanvendes efter endt levetid.

VELFAC Bæredygtighed

 

Bæredygtige materialer til vinduer og døre

Alt det træ, vi bruger i vores produktion af vinduer, kommer fra nordeuropæiske skove og er FSC®️-certificeret træ. Det valg har vi taget af den primære årsag, at vi ønsker at behandle naturen med respekt. Med FSC®️-certificeret træ fældes der nemlig ikke mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

Med det følger der også en garanti for, at skovdriften tager mange hensyn til skovens biologiske mangfoldighed, så dyre- og plantelivet bliver beskyttet. Certificeringen sikrer ligeledes, at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og en ordentlig løn.

For os er en bæredygtig produktion ikke nok med at vælge FSC®️-certificeret træ. Vi gør mere end det.

Vidste du for eksempel, at:

  • ca. 50% af det aluminium, der anvendes i produktionen af VELFAC profiler, er fra genanvendte kilder, og 85% er produceret ved hjælp af vandkraft.
  • når man producerer vinduer med træ, skaber det resttræ. Det resttræ og savsmuld, der bliver tilovers, anvender vi som opvarmningskilde i vores fabrikker. 
  • glas fremstilles af righoldige og let tilgængelige råstoffer, nemlig sand, kalk og soda.
  • vores vinduer har en forventet levetid på mellem 40 og 60 år, hvis de bliver vedligeholdt korrekt.

Når vi anvender en bæredygtig produktion, er vores mål at øge udnyttelsen af de råvarer og ressourcer, som allerede findes i vores natur, og som samtidigt har det lavest mulige energiforbrug og spild af ressourcer.

Er du klimasmart, tag testen og se om du kan bo med mindre CO2.

 

Indeklimamærkede vinduer og døre i mere end 20 år

De vinduer, vi producerer, sætter standarden ifht. dagslysoptimering, udsigt, frisk luft og energieffektivitet. Alle er elementer, der er med til at øge vores alles sundhed og at gøre vinduet til en af de mest bæredygtige byggekomponenter i vores boliger.

Vores vinduer opfylder alle krav til et sundt indeklima, hvor materialerne ikke afgiver stoffer til rummet bagefter. I mere end 20 år har vi været medlem af Dansk Indeklima Mærkning (DIM), en frivillig mærkningsordning, som er drevet af Teknologisk Institut og har til formål at forbedre indeklimaet i danskernes boliger.

Det lille grønne mærke sikrer dig som forbruger på en lang række ting i forhold til afgasning og lugtgener. Men ordningen tillader for eksempel heller ikke, at der må være kræftfremkaldende stoffer i produktet.

Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor indeklimaet spiller en stor rolle for både din komfort og sundhed, kan du gratis hente vores guide, som gennem 5 kapitler tager dig rundt i boligen og fortæller, hvad du bør vide om et sundt indeklima i dit hjem.

 

Stor guide: Det gode indeklima

Emner: Tips og råd, Bæredygtighed

Seneste artikler

Populære artikler

Tilmeld nyhedsbrev