Nyheder og aktuelt til professionelle

Løs udfordringer med trafikstøj via dokumentation og tidlig rådgivning

12. maj 2020

trafikstøj

Trafikstøj er en stor belastning for mange, hvilket i værste fald kan resultere i alvorlige sygdomstilfælde. Følger du vores tre gode råd, er det dog muligt at mindske gener fra trafikstøj i nybyggeri eller renoveringer. Det lykkedes for eksempel på det nye PFA Kollegie i Odense, hvor vi udviklede en helt ny vinduesløsning, som kunne imødekomme både støjkrav og ønsket til facadeudtryk. 

Trafikstøj er et stort problem, som kan have omfattende konsekvenser. Ifølge WHO koster trafikstøj hvert år mindst 1.000.000 sunde leveår for borgere i Vesteuropa. Og blot i Danmark er 723.000 boliger ifølge Miljøstyrelsen udsat for støj fra veje, der overskrider den vejledende grænseværdi. Det svarer til hver fjerde bolig i Danmark og påvirker mere end 1,4 millioner mennesker.  

Tre gode råd til at aflive støjgener i byggeprojekter 
Det er dog muligt at minimere støjgener fra trafik i nybyggeri eller renoveringer. John Asmussen, vores projektsalgsdirektør, deler her tre gode råd til, hvad man skal være opmærksom på i forhold til trafikstøj i byggeprojekter:   

- Først og fremmest er det vigtigt, at der i begyndelsen af ethvert byggeprojekt laves en undersøgelse af den udendørs støjbelastning på facaden. Hvis man ikke ved, hvilke støjforhold man arbejder under, kan man ikke tage stilling til problematikken. Dernæst er det vigtigt med rådgivning tidligt i projektet for at høre om de muligheder, der findes. Når man samler input fra entreprenører, arkitekter, akustikere og leverandører så tidligt som muligt, bliver rammerne lagt fra starten, og det er med til at sikre den bedst mulige løsning til den enkelte bygning, fortæller John Asmussen og fortsætter:  

- Sidst, men ikke mindst er det vigtigt, at man vælger vinduer med dokumentation af støjdæmpning via lydmålinger, som er udført af uafhængige rådgivere. Måledokumentation er helt afgørende og sikrer, at løsningen vil opfylde kravene til de kontrolmålinger, der ofte skal gennemføres i forbindelse med ibrugtagningstilladelsen. Og findes den rette løsning ikke, kan man ved at kontakte os tidligt i processen få hjælp til at udvikle en løsning, der opfylder ens ønsker. Det var for eksempel det, der skete med PFA Kollegiet, hvor vi udviklede en helt ny vinduesløsning.  

Masser af lys og mindre larm  
PFA Kollegiet i Odense er ét af de fire kollegier, som PFA Pension byggede i forbindelse med deres 100-års jubilæum for at imødekomme det store behov for studieboliger. Kollegiet i Odense er placeret lige ved siden af en trafikeret vej, og det har sat store krav til en støjdæmpende facadeløsning.  

Derfor har vi sammen med entreprenøren Casa og rådgivende ingeniørvirksomhed Rambøll udviklet en vinduesløsning specifikt til dette projekt. Formålet med løsningen er at imødekomme arkitektens ønske til facadeudtrykket og samtidig overholde lokalplanens krav. Ifølge lokalplanen skal bygninger efterleve Miljøstyrelsens vejledning om, at der maksimalt må være et indendørs støjniveau på 46 dB Lden med åbenstående vinduer, når der bygges på en grund, hvor støjbelastning på facaden overstiger 58 dB Lden 

- Uden specielle tiltag i vindueskonstruktionen ville kravet til det indendørs støjniveau med åbne vinduer ikke være overholdt. Derfor har vi lavet en løsning med lydsluser i form af et sort panel i vinduet, hvor der er monteret lydabsorberende materialer. Vi har indsat en indvendig ramme, som gør, at vi kan åbne vinduet på en speciel måde, uden at støjniveauet indenfor bliver højere end Miljøstyrelsens vejledning. Ved siden af er der et stort glasvindue, som sikrer lysindfald. På den måde får de studerende tilstrækkeligt lysindfald og kan arbejde med vinduerne åbne uden at være generet af trafikstøj, afslutter John Asmussen.  

Hos VELFAC har vi flere forskellige løsninger til at løse støjkravene med åbentstående vinduer, og vi arbejder løbende på at udvikle nye.  

Emner: Presse, Nyheder, Case studies, Byggeri, Rådgivning, Støjreduktion

Populære artikler

Seneste artikler

Tilmeld nyhedsbrev