Vinteren kommer – er du klar?

8. november 2018

Tagrende_web

Officielt går byggeriet ind i vintersæsonen tirsdag 1. november, hvor vinterbekendtgørelsen træder i kraft. Hos VELFAC opfordrer vi derfor til, at du får genopfrisket kravene og tager højde for vinterbekendtgørelsen i din planlægning. Så mindsker du nemlig risikoen for unødige forsinkelser og uheld på grund af vejret.

Fra 1. november og frem til 31. marts er det officielt vintersæson i byggeriet, hvor den såkaldte vinterbekendtgørelse er gældende. Den skal sikre forsvarlige arbejdsmiljømæssige forhold samt en effektiv fremdrift i byggeriet til trods for årstidens vejrmæssige udfordringer med frost og risiko for slud, sne og is.

Det betyder, at der på en lang række byggeprojekter i perioden fra 1. november til 31. marts skal etableres såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte vinterforanstaltninger. Og derfor er det vigtigt, at du som udførende kommer i gang så tidligt som muligt og undgår at blive fanget på det forkerte ben.

⇒ Læs også om vinduestjek, før vinteren kommer


Tag højde for vinterkravene i din planlægning
- Vi opfordrer til, at du får genopfrisket vinterbekendtgørelsen og på den måde sikrer dig, at I kommer på forkant i planlægningen af arbejderne på byggepladserne. Ellers øges risikoen for, at der eksempelvis opstår unødige forsinkelser og ekstraudgifter på grund af vejret, siger Peer Bertelsen fra Velfac, der som Danmarks førende vinduesproducent dagligt leverer løsninger til tømrermestre i hele landet.

- En mindst ligeså væsentlig dimension er arbejdsmiljøet. Når vejret skifter, og temperaturen falder, gælder det bl.a. om at få håndteret fugt og nedbør på en måde, der sikrer fremkommeligheden på byggepladsen og forhindrer is på veje og generelt glatte underlag på grund af sne, slud og is, fortsætter han.

Indkald til vintermøde hurtigst muligt
Teknologisk Instituts vinterkonsulenter er uvildige rådgivere inden for vinterbekendtgørelsens område samt vinterbyggeriets planlægning, gennemførelse og administration. De anbefaler, at du som entreprenør indkalder til et vintermøde så hurtigt som muligt. På den måde er du med til at sikre, at planlægning og samarbejde får de bedst mulige betingelser:

- Uanset om vinteren er kommet bag på entreprenører, rådgivere og bygherrer eller ej, er planlægning og samarbejde altid et must i vinterbyggeriet, hvis man vil sikre de bedste arbejdsvilkår, den bedste kvalitet af arbejdet og undgå unødig bøvl og ballade, siger vinterkonsulent Bent Kofoed.

Han understreger, at afholdelse af vintermøder erfaringsmæssigt giver rigtigt gode rammer for samarbejde og planlægning af vinterbyggeri. Entreprenøren indkalder her bygherre, rådgiver og evt. andre entreprenører på pladsen, hvorefter alle vinterens udfordringer kan gennemgås, og de nødvendige vinterforanstaltninger kan planlægges og koordinere mellem de enkelte aktører.

Konkrete tiltag på din byggeplads
Eksempelvis vil det være en naturlig del af vintermødet – f.eks. i form af en rundering på pladsen – at I sammen sikrer, at byggepladsen er ordentligt klædt på i god tid, før vinteren kommer. I skal især sikre jer, at følgende forhold er i orden:

  • Afvanding og tørholdelse af byggepladsen (transportveje, oplagspladser og byggegruber m.m.)
  • Bæredygtige veje, der kan vedligeholdes med snerydning mm.
  • Orienterings- og arbejdsbelysning
  • El-tracing af vandinstallationer
  • Beskyttelse af udendørsarbejdssteder
  • Lukning af facadeåbninger
  • Inddækning af stilladser m.m.
  • Aftale om et passende vinterberedskab på pladsen
  • Snerydning, afisning og grusning

⇒ Du finder vinterkonsulenterne på Teknologisk Instituts hjemmeside her

Emner: Vedligeholdelse, Rådgivning

Seneste artikler

Populære artikler